Kalendarze

Ciekawostki Aby orientować się w mijających dniach, wprowadzono kalendarze. Jednym z pierwszych był kalendarz księżycowy, który opierał się na fazach księżyca. Rok był podzielony na trzysta pięćdziesiąt cztery dni, a więc niewiele mniej, niż jest to obecnie. Innym znanym kalendarzem jest kalendarz juliański, który jest kalendarzem słonecznym. Powstał on dzięki Juliuszowi Cesarzowi, który zlecił jego wykonanie. Obecnie w powszechnym użyciu jest kalendarz gregoriański. Został wykonany na zlecenie papieża Grzegorza XIII. Zakłada on istnienie jedenastu miesięcy mających na zmianę po trzydzieści albo trzydzieści jeden dni oraz lutego - miesiąca mającego dwadzieścia osiem albo dwadzieścia dziewięć dni. Jest to spowodowane występowaniem tak zwanego roku przestępnego. Ma on miejsce wtedy, gdy rok jest podzielny przez cztery z wyjątkiem tych lat, które są podzielne przez sto, ale jednocześnie niepodzielne przez czterysta. Tak więc rok 2000 jest przestępny, ale już 2100 będzie rokiem zwykłym. Dzięki temu wyrównuje się różnicę w czasie spowodowaną tym, że doba trwa nieco mniej niż 24 godziny. Czas dawniej i dziś Wydawałoby się, że jeśli produkcja tych rzeczy jest tak rozwinięta i zautomatyzowana, to powinniśmy mieć dużo czasu. Dawno temu, gdy postęp technologii jeszcze się nie dokonał człowiek musiał sam sobie wszystko wyprodukować. Czy zasiać roślinki, później je pielęgnować, następnie pozbierać i odpowiednio oporządzić, aby mógł je spożyć? Musiał pójść na polowanie albo nawet jak już zaczął hodować zwierzęta domowe - to także wymagało to sporo nakładu pracy. Sam musiał ‘zrobić’ sobie odzież. Czyli wszystko to, co dziś możemy kupić w ciągu paru godzin - sam musiał wyprodukować. Na to potrzebny był czas. Czas .

W pracy żyjemy w ciągłym napięciu a nasza ambicja sprawia, że nie odpuszczamy nawet na mały moment. Bierzemy zatem na siebie ogrom obowiązków, które czasem nie należą do nas. Wciąż staramy się udowodnić wszystkim, że jesteśmy najlepsi i wszystko potrafimy zrobić. To jest właśnie największa pułapka jaka na nas czyha. W pewnym momencie naszego życia może bowiem okazać się, że coś jest ponad nasze siły. Wtedy zamiast znaleźć się na szczycie i wzbudzić uznanie szefa i współpracowników możemy okazać się osobą, która nie potrafi wywiązać się ze swoich obowiązków dlatego należy pamiętać aby mierzyć siły na zamiary. Z kolei żyjąc w ciągłym przeświadczeniu, że nikt nie potrafi danej rzeczy zrobić tak dobrze jak Ty możemy zostać odebrani przez innych jako osoba, która nie potrafi współpracować w grupie czy społeczeństwie. Nie zaskarbimy sobie takim zachowaniem ani względów naszego pracodawcy ani tym bardziej kolegów. Szefowie bowiem doceniają najbardziej te osoby, które umieją pracować w większym zespole.