Ludzkie zmysły

Ciekawostki Ile człowiek ma zmysłów? Najbardziej popularnych jest pięć, ale czy to wszystkie? Najbardziej znane i przez nas dostrzegane są takie zmysły, jak: dotyk, węch, wzrok, słuch oraz smak. Jako pierwszy zmysły dostrzegł jeden z największych filozofów greckich – Arystoteles. Niestety, jemu także zdarzały się pomyłki, ale z perspektywy czasu są godne wybaczenia. Arystoteles twierdził, iż człowiek myśli za pomocą serca – a nie jak dziś powszechnie wiadomo, mózgiem. Poza tym był święcie przekonany, że much posiada tylko cztery nogi, co też okazało się nieprawdą. Poza pięcioma podstawowymi zmysłami, dzisiejsza nauka wyróżnia jeszcze 4 inne. Jednym z kolejno poznanych jest zmysł temperatury, który pozwala odczuwać ciepło i zimno. Niewidocznym dla oczu, ale bardzo istotnym, jest zmysł równowagi ciała, dzięki niemu można sprawnie się poruszać. Ostatnie dwa zmysły to nocycepcja i propriocepcja. Ten pierwszy odpowiada za odczuwanie bólu. Natomiast propriocepcja pozwala na podświadome widzenie zewnętrznych elementów ciała nawet w sytuacji, kiedy mamy zamknięte oczy. Wszystkie zmysły są dla człowieka bardzo ważnie i bez jakiegokolwiek z nich bardzo trudno żyć i normalnie funkcjonować. Niestety wśród nas żyją tacy ludzie, którzy nie posiadają wszystkich zmysłów. Bardziej popularne braki zmysłowe to wzrok, smak i węch. Z reguły zmiany w obrębie zmysłów dokonują się wraz z pojawieniem się jakieś choroby.